Fastighets AB Vinaman är ett

modernt och flexibelt företagshotell

centralt beläget i Växjö.


Ca 50 företag driver idag sin verksamhet i den

kulturella och attraktiva byggnaden.


Våra hyresgästföretag ska känna trivsel

och gemenskap i vår fastighet.


Vårt syfte är dessutom

att bevara och vårda fastigheten

som ett kulturarv till kommande generationer.

Kontakt

Anders Branje - 0727 234 300  (OBS! ej sms!)

info@vinaman.se

Fastighets AB Vinaman

Kungsgatan 13

352 31 Växjö

Vårt motto:

"Nöjda hyresgäster 

     i trivsam miljö"

Information:

2019-07-26


LEDIGA LOKALER

        I 13B, den äldre och charmiga byggnaden, har vi

        två rum som är lediga med flexibelt tillträde. Båda

        är på ca 16 kvm, har fina träglov, högt i tak, modern

        ventilation och är nymålade. 


        I 13A har vi ett nyrenoverat dubbelrum med
        kapprum/hall ledigt inom kort. RENOVERINGSARBETE

        Som tidigare annonserats kommer arbetet med
        renovering av baksida samt takbyte att påbörjas den
        5 augusti. Arbetet beräknas pågå i tre månader.
        Under tiden kommer det vara begräsat tillträde till
        innergården. Parkering med bilar och cyklar är inte
        tillåten. Avlastning kan ske efter överenskommelse
        med entreprenörerna. Sophanteringen kommer

        fungera som normalt. 


Uppdatering 2019-10-22

        Omfattningen av arbetet har visat sig mycket större än
        befarat. Därav kommer arbetet tyvärr dfra ut på tiden,
        saannolikt in i början av december. Innergården kan
        under denna tid tyvärrr inte nyttjas mer än till att
        slänga sopor. Innehavare av bilplatser informeras
        separat.